Veleprodaja i maloprodaja

  • Cevi – profilne, šavne
  • Limovi- HV, TV
  • Flahovi
  • L profili
  • Al profili
  • Firkant
  • Grif žica
  • Limarska galanterija –  oluci, cevi, kuke, kotlići, kolena…
  • Usluga savijanja lima – opšivni limovi ,okapni limovi..

cevi01

limarija